Innkjøper

Vi søker en serviceinnstilt innkjøper til vår innkjøpsavdeling i Sande i Vestfold til å gjennomføre innkjøp til firmaets avdelinger for Energy, Marine, Industri, Aqua og Life Cycle Services. Sikre at avdelingens overordnede mål blir oppfylt. Målet er at selskapet overholder de kontraktuelle leveringstider til nye og eksisterende kunder, med konkurransedyktige priser og riktig kvalitet, samt sørger for at innkjøp skjer til en kost som gir et størst mulig dekningsbidrag for PG Flow Solutions AS.

Hovedoppgaver

 • Skaffe til veie det utstyret som er solgt, enten via lager eller ved å foreta et innkjøp til ordre i selskapets ERP (Visma)
 • Sammen med teknisk avdeling, fabrikasjon sørge for at ordren er komplett opprettet i selskapets ERP system (Visma).
 • Kontrollere ordrebekreftelser fra leverandører, og informere Senior Innkjøper /prosjektleder om eventuelle avvik fra vår bestilling
 • Å sørge for at innkjøpskontraktens milepæler blir overholdt.
 • Foreta fakturagodkjenning i Visma dokumentsenter (VDC)
 • Bistå i kvalitetssikringsarbeidet med oppdatering og etablering av nødvendige prosedyrer og rutiner, samt rapportere vesentlige avvik til QA-ansvarlig

Ansvar

 • Ansvar for å bidra til å sikre at avdelingens overordnede mål blir oppfylt ved å arbeide i tråd med firmaets interne retningslinjer, prosesser, prosedyrer og rutiner.

Kvalifikasjoner

 • 3-5 års erfaring innen innkjøp & logistikk innen olje og gas og maritim industri
 • Utdannelse innen innkjøp/logistikk er en fordel, men erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse.
 • God kjennskap til bruk av Visma som ERP, samt generell datakunnskap som arbeidsverktøy
 • God økonomisk forståelse
 • Evne til å sette seg inn problemstillinger og søke økonomisk riktige løsninger

Personlige egenskaper

 • Har stå-på-vilje og stiller høye krav til kvaliteten på eget arbeid
 • Selvdreven, pålitelig og løsningsorientert, kunne jobbe selvstendig og i gruppe
 • Bevist holdning til HMS og kvalitetsarbeid
 • Godt humør og engasjement
 • Systematisk, nøyaktig og analytisk.
 • Serviceinnstilt ovenfor kunder, leverandører og kollegaer.
 • Motiverende og resultatjagende.

PG Flow Solutions AS er et spennende arbeidssted hvor produktutvikling er i fokus. Meget dyktige, kreative kollegaer med en interesse for våre produkter og utvikling. Utvikling av produkter med fokus på ytelse, kvalitet og miljø sammen med våre ledende underleverandører.

Søknad sendes til:

Anja Fagerås, HR: af@pg-flowsolutions.com

Har du noen spørsmål vedrørende stillingen kontakt:

Jan Kristoffersen: jk@pg-flowsolutions.com